lista 2

Chasing Running shatërvan

  • Kontrolli i ri muzikor Dancing Vrapim Chasing shatërvan

    Kontrolli i ri muzikor Dancing Vrapim Chasing shatërvan

    Ndjekja e shatërvanit të rrjedhjes është një element i rëndësishëm në shfaqjen e shatërvanit, gryka në rolin e sistemit të kontrollit, përgjatë trajektores së caktuar të spërkatjes sekuenciale të ujit, mund të formohet vrapimi, ndjekja, lëvizja, kërcimi, valët dhe modele të tjera dinamike të ujit. .