lista 1

Instalimet e shatërvanëve

Instalimi i shatërvanit

kantieri-09
Ndërtimi-Skani-08
Ndërtim-Skani-07
kantieri-06
kantieri-05
kantieri-04
kantieri-03
Ndërtimi-Skani-02
Ndërtimi-Shesh-01